Ældrepleje

For at de ældre skal kunne få den service som de fortjener, mener jeg at vi skal starte med de ansatte, jo mere stress og dårlige arbejdsforhold de ansatte har, jo dårligere service levere de, de kommer til at mange overskudet til at gøre det ekstra som de rigtig gerne vil.

Desværre er det sådan i Stevns at mange ansatte er bange for repressalier, bla har de fået en leder som flere ikke har set siden hun startede men kun kender af navn, det er ikke fremmende for kommunikationen.
Derud over har de fleste en lille tanke liggende i baghovedet " hvis jeg siger min mening er det så mig der står for tur i næste fyrringsrunde" - der er ikke engang et hvis i den sætning.

Uanset hvilken type arbejde du har, så bør det ikke kunne styres med frygt, desværre er det sådan for meget af vores pleje personale.

Når jeg får historier at vide bliver der bedt om enten ikke at gengive dem eller at skrive i så generelle vendinger at personen på ingen måde kan genkendes.

Det er sørgeligt

På Stevns har vi en dygtig og professionel hjemmepleje, som bekymrer sig om de ældre.
Dette skal vi fast holde!I 2016 er der brugt i alt 26.817 timer, hvor af 17.805 timer blev brugt i hjemmeplejen.
Antallet af vikartimer skal skæres væsentligt ned, og antallet af ansatte skal væsentligt op, det er immervæk billigere at have egne hjælpere.Der må og skal være tid til de ældre, de må ikke have en opfattelse af at et besøg blot skal overstås.

Man kommer aldrig helt ud over vikarer, men vi kan mindske antallet betydeligt, hvilket vil give bedre service, bedre arbejdsklima, og flere lokale arbejdspladser.

I bestræbelse på besparelser er medarbejdere i hjemmeplejen decimeret til et tal i et regneark. Regneark er et redskab, ikke en facitliste.

Vi skal huske at et regneark ikke får stress, ikke bekymre sig om ældre eller syge borgere, og ikke frivilligt bliver lidt ekstra for at kunne nå at tale med Fru Jensen.

Reference: Svar fra Kommunen

Hermed svar på din forespørgsel om anvendelse af eksterne vikartimer i Døgnplejen. Vi har desværre kun tal for 2016.

I 2016 er der i alt anvendt 8,75 mio. kr. til eksterne vikarydelser i Døgnplejen. Det samlede antal timer udgjorde i alt 26.817 timer fordelt som følger:

- Hjemmeplejen (udekørende) dag/aften, i alt 17.234 timer

- Hjemmeplejen (udekørende) nat, i alt 571 timer

- Plejecentre, dag/aften, i alt 4.835 timer

- Plejecentre, nat, i alt 1.985 timer

- Sygeplejetimer, i alt 2.192 timer

Den gennemsnitlige betalte timepris var i 2016 ca. 326,25 kr.

Den betalte timesats afhænger af om det er hverdag, weekend eller helligdag, tidspunkt på døgnet (dag, aften eller nat) og erfaring/kompetencekrav.

Timeprisen for en hverdagstime om dagen uden særlige kompetencekrav er 219,31 kr. (sosu hjælper med under 6 års erfaring), mens den højeste timepris er 552 kr. for en time leveret om natten en helligdag af en sosu assistent med over 6 års erfaring.