Børn og unge

Vi skal have de bedste forhold for vores børn og unge for at kunne udvikle dem.

Fokus på børn og unge skal ske fra de starter i vuggestue/dagpleje og til de er voksne.

Fokus starter med dem der tager sig af vores børn og unge, det er det mindste vi kan gøre, når nu de beskytter vores guld.

Vi skal sikre at skoletiden ikke ødelægger fritiden, at læseplaner er forståelige, samtidig med at de sikre en god og solid undervisning.

Vi skal sikre at vi er klar til at hjælpe friskolerne.Vi skal hjælpe de unge med at have en fornuftig fritid.

Vi skal sikre at børn og unge fortsat kan færdes sikkert i trafikken på Stevns.