Brugerbetaling

Generelt er jeg ikke for bruger betaling, da jeg mener at vi betaler for langt de fleste ydelser over vores skat.

Men der findes også områder hvor bruger betaling til kommunen giver mening, på nogle punkter har vi allerede brugerbetaling, på andre kunne det være en fordel

Det vigtige for mig er at brugerbetaling kun sker på ydelser som reelt er ekstra ydelser, således kan det ikke accepteres at der pålægges brugerbetaling på ydelser, som er grundlæggende.

Det må aldrig være sådan at en borger grundet økonomi er nødt til at fravælge grundlæggende ydelser.

Borgerlige vielser


Et forslag (Som tidligere er stillet af Thor grønbæk, Borgerlisten Stevns) er:

  • At der indføres brugerbetaling for borgerlige vielser, som afholdes på anden adresse end Rådhuset.
  • At taksten fastsættes til kr. 1.200 + dækning af de faktisk kørsels omkostninger (statens høje takst) pr. borgerlig vielse

"Vi har i Stevns Kommune haft et ekstremt øget antal vielser, som foretages på andre steder end Rådhusets adresse. Dette har øget presset på såvel politisk som kommunalt deltagelse, og har medført øget omkostninger i administrationen."

For at imødekomme de ekstraudgifter foreslås indførelse af brugerbetaling med afsæt i følgende:

I perioden 1. januar 2017 til 30. oktober 2017 er der foretaget 84 borgerlige vielser på andet sted end på Rådhuset (i egne haver, parker, Højerup gl. Kirke m.fl.)

Jvf. gældende lovgivning kan kommunen kræve, at vielsesparret betaler for de ekstra udgifter, som er forbundet med, at vielsen ikke foretages på Rådhuset (bl.a. ved dækning af øgede kørselsomkostninger samt arbejdstid, der er forbundet) - Betalingen skal ske efter individuel beregning, hvilket opfyldes ved betaling for antal faktiske kilometer til vielsesstedet.

Beregning med afsæt i forslaget på kr. 1.200 + dækning af faktiske kørselsomkostninger (statens høje takst kr. 3,52 pr. 1. januar 2017) =

Estimat: kr. 1200 + gns kørsel (sat til f.eks. kr. 65) * 80 årlige borgerlige vielser = kr. 101.200 i øget indtægter

Til sammenligning med andre kommuner kan nævnes, at Københavns Kommune tager kr. 3000+kørsel, Vejle kr. 450 pr. påbegyndt time + kørsel og Esbjerg kr. 1.200 + kørsel.

Affald

Dette er et område hvor der allerede er bruger betaling, og hvor ekstra ydelser kan tilkøbes, eller fravælges, og borgerne har derfor en bred vifte af muligheder for at tilpasse ydelsen til behovet, de forskellige priser kan ses HER under Affald (dagrenovation)

Affaldet er således et rigtigt godt eksempel på at noget brugerbetaling kan give mening