Historier om Stevns Kommune

Historierne er bla. skrevet af familier på Stevns, det er deres ord - og alt er gengivet med deres tilladelse.

Jeg dømmer ikke for eller imod, eller tager stilling til ret eller uret, jeg gengiver alene de følelser og forhindringer der er for personerne, når de føler sig uretfærdigt behandlet, eller oplever ulovlige tiltag fra kommunen.

Skyldsspørgsmålet må ligge hos en dommer.

Når ens liv lige pludselig tar en stor drejning.

KUNNE EN SAMTALE HAVE VÆRET NOK???


Onsdag d. 4/10-17 bliver min mand ringet op af kommunen som vil komme hjem til os og have en samtale omkring vores datter og hendes trivsel.

Vi forstår intet for vi synes på ingen måder vores datter mistrives. Vi finder efterfølgende ud af da en socialrådgiver og lederen for børn og læring dukker op at det er Vores datters skole som har indberettet os til kommunen da Hun dagen forinden har udtalt til sin klasselærer at hun bliver slået der hjemme.

De har så efterfølgende været ude og lave en børnesamtale på Hende hvor hun igen holder fast i hun bliver slået der hjemme.
Ud fra hendes udsagn vurdere de at vores datter skal akut anbringes i en plejefamilie. Vores verden går i stå, vi forstå intet, vi slår hende jo ikke. Kommunen vil gerne have vi går med til en frivillig anbringelse og med det viser vi at vi vil samarbejde.
Vi spørger selvfølgelig ind til hvad hvis vi nægter, her får vi så bare at vide at det er et opkald til formanden for børne og unge udvalget også hedder det en tvangsfjernelse.

Så vi kan intet stille op og går med til den frivillige anbringelse. Alt dette forgår fra ca. kl. 10.30-11.30 Kl. 14 bliver Vores datter hentet på hendes skole og kørt til plejefamilien. Vi står tilbage med en masse spørgsmål, vi har intet fået på skrift, folkene fra kommunen har ikke visitkort eller anden form for dokumentation med. Vi bliver ærlig talt efterladt uden at vide hvad der så skal ske. Det vi ved er vi er sigtet for vold begge 2 og at vi i løbet af dagen vil få nogle papir i vores e-boks.

Heldigvis for os har vi en familie som kæmper og ringer alle steder hen som man nu kan i denne sag. Vi må flere gange rykke for at få de papir der er tale om og alligevel må vi ingen ting få at vide. Vi får fat i en advokat. Vi bliver rådet til ude fra at trække vores frivillige anbringelse tilbage, da vi ikke har noget at skulle have sagt i den forbindelse fordi det er frivilligt. Så kommunen har frit spil.
Dette vælger vi at gøre torsdag d. 5/10-17. Efter lidt tid for vi indblik i anklagen mod os, som er så grov. Her står der bla. At det er vurderet at vores datter skal anbringes akut fordi hun er til fare i hjemmet. Pga af daglig vold. Ved at det nu er blevet en trangsfjernelse, for vi lidt mere indblik i sagen. Vi bliver kaldt til møde i børne og unge udvalget hvor sagen skal tages op igen fordi vi har trukket den frivillige tilbage.

Dette sker mandag d. 9/10-17 kl. 13.30. Her sidder en masse mennesker af forskellige genre og en dommer. Inden vi går ind til mødet får vi lov at læse indberetningen fra skolen. Under selve mødet for vi så indblik i børnesamtalen som er holdt med vores datter. Vi ryster på hovedet, dette er et barn med en livlig fantasi og som hopper rundt i sine forklaringer. Under mødet bliver vi hørt , vi forklare hvem vi er og hvordan vi ser vores familie og vores datter.

Men vi er uden tvivl blevet stemplet på forhånd. Det bliver også her besluttet at anklagen holder imod os og at anbringelsen foreløbig lyder på en måned fra dags dato. Vi har imellem alt det her fået bevilligede 2 overvåget samvær med vores datter.

Til begge samvær fortæller hun at vi ikke slår hende. Vores datter skal i alt det her også video afhøres, først bliver det tirsdag d. 10/10, så bliver det onsdag d. 11/10, så torsdag d. 12/10 for så til sidst at blive onsdag d. 11/10 igen kl. 14.. Hele familien er igen samlet og vi venter utålmodigt på den opringning som forhåbenligt skulle lyde på at vores datter ville komme hjem fordi hun selvfølgelig havde fortalt sandheden.

Dette sker bare ikke, kl. 14.17 bliver vi ringet op af advokaten som fortæller os at afhøringen er aflyst fordi de har kørt forkert med vores datter. Hun er kørt til Roskilde i stede for Næstved. Igen går verdenen i stå, hvordan kan dette ske? Det må bare ikke ske. Så vi sidder igen tilbage uden noget viden om hvornår hun så kan afhøres.

Efterårsferien nærmere sig og vores frygt for at skulle undvære hende der også er så ødelæggende. Heldigvis får vi en opringning om hun kan hun blive afhørt dagen efter torsdag d. 12/10 kl. 14. Så igen sidder vi samlet hele familien, og venter på opkaldet der fortæller os om vi får vores datter hjem.

Og denne gang lykkes det. HUN KOMMER HJEM, hun har fortalt sandheden. Alt dette vi har været igennem har ødelagt os som mennesker, ingen mennesker fortjener at opleve dette. Kommunen og systemet har begået så mange fejl og alligevel holdt sig til lovgivningen. Et enkelt udsagn og en løgn historie fra et 6-årige barn kan fører til trangsfjernelse med øjeblikkelig virkning. Dette kan ske for alle. Pas på jeres børn, snak med dem om at hvad en løgn kan føre til. DEL GERNE DETTE OPSLAG!!!!!!! SÅ der kan komme fokus på om nogle af disse fejl tvangsfjernelser kunne klares med en samtale.

Gengivet efter aftale med familien !

I Stevns kommune har man grundet de mange klager omkring forvaltningen, valgt at få et task force til at kigge sagerne igennem..... Eller sådan er udmeldingen fra politikerne i kommunal bestyrelsen, når de svare borgerne  på facebook.

Nu viser det sig så at Task force kun kigger overordnet på administrationen, og ikke på enkelt sager, dvs at de sager der er klaget over, ikke bliver kigget igennem, på trods af politikkernes svar om at fejlene nok skal blive fundet af Task force.

Derudover viser det sig, som det kan ses på ovenstående billede fra LinkedIn, at den tidligere ledende sagsbehandler (som ifølge mine, ubekræftigede, oplysninger blev fyret) i samme måned som ansættelsen i kommunen ophører, tiltræder i kommunen som konsulent, dvs at personen udøver konsulent bistand om arbejdsgange som denne selv har udført i 6 år.

Det kan man vist kalde en interesse konflikt af dimensioner!

Som en lille sidenote kan det nævnes at kommunen pt. mangler 35 milioner, og så bliver det ekstra svært at se logikken i at man fyrer en forholdsvis billig medarbejder, for derefter at ansætte samme person, som en væsentligt dyrere konsulent, det giver simpelthen ikke mening.

Samtidig har kommunen en politik om at feks. en SOSU hjælper/assistent, der har kørt i kommunens hjemmeplejer, og som istedet får job i et vikar bureau, ikke må køre på Stevns 1 år efter opsigelsen, jeg forstår ikke helt hvad forskellen er på en ansat "på jorden" og en ansat i en ledende stilling skulle være?

Kan grunden være at kommunen ved at de for deres ansatte, ikke har en ordentlig personale politik og forhold, og at man derved forsøger at stavnsbinde personalet ?

Og kan det at ansætte en tidligere leder som konsulent være en form for skjult gyldent håndtryk ? 

Jeg ved det ikke, jeg spøger bare.