Barnets tarv eller forvaltningens inkompetence

2017-12-26

Julefreden er ved at sænke sig over Danmark, og familier glæder sig til at fejre julen med deres forældre og børn, og dem de elsker, julen er en glædens tid.
Men i et Stevnsk hjem er der blandede følelser, her glæder man sig mere end de fleste til at fejre julen med børnene, men man ved også at det bliver ekstra hårdt at skulle sige farvel til børnene, når de køres tilbage til deres institution, børnene blev sidste år tvangsfjernet, og må derfor kun være sammen med deres forældre i 7 timer juleaften.

Jeg blev inviteret ind i hjemmet til en snak, ikke så meget fordi børnene blev tvangsfjernet, men fordi forvaltningens håndtering af sagen har været så langtrukken og fejlbehæftet at det er grotesk, jeg skal indrømme at jeg i de næsten 3 timer jeg sad der ved køkken bordet, havde en knude i maven der voksede og voksede, samtidig med at jeg fik forældrenes historie.

Jeg skal gøre opmærksom på at dette er forældrenes udlægning, og at jeg ikke har talt med forvaltningen (men at forældrene har skrivelser, optaget samtaler og video materiale der underbygger deres historie).

Forældrene er ikke ude på at tilsmudse politikkerne, for som forældrene siger "Politikkerne vil alle især det bedste for Stevns og de borgere der bor her, på hver deres måde, men vi vil gerne have at politikkerne høre og forstår hvordan deres forvaltning køre, og hvordan deres sagsbehandling af sager ødelægger familier"

Grunden til at de kommer til mig, selvom jeg ingen magt har, er at de ved at politikkerne læser det jeg skriver, og de håber at de denne vej igennem kan få ørenlyd.Jeg ville rigtig gerne bare skrive derud af, men som samtalen gik i gang, måtte jeg erkende at jeg blev nødt til at skrive det som en tidslinje, for at læseren kan finde hoved og hale i det, og det groteske kommer så endnu mere til syne. Ved familiens sag skriver jeg kun "de vigtigste begivenheder" - alle begivenheder i en sådan sag er vigtige, men skulle jeg skrive alt ville det fylde en af de gamle gule telefon bøger.

Jeg har selv stået i den samme situation, med at få fjernet et barn, og derfor kan jeg endnu mere se det groteske i situation, derfor vil jeg hurtigt fortælle min historie, en sag der blev gennemført hurtigt og professionelt af Københavns kommune.

Jeg kom hjem fra Afghanistan i 2004 da min datter var 4 år, og turen havde taget hårdere på mig en jeg selv vidste og erkendte, og min daværende kone var også ramt af min udsendelse, og det faktum at jeg hjemme i Danmark ikke magtede ret meget, dette betød at vi boede i et hjem der var svinsk, og oprydning/rengøring ikke skete særligt ofte, som i aldrig).Da kommunen kom og fjernede vores datter, kørte vi med ud og så institutionen, og puttede vores datter.
- Dagen efter kom vi til samtale med socialrådgivere, der tilbød os hjælp, og forklarede hvad der skulle til før vores datter kunne komme hjem.
- Det blev aftalt at vi i den første uge kunne besøge vores datter 2 gange, i løbet af den første uge havde vi 3 møder med social rådgiverne, 1 på institutionen og 2 i hjemmet, og vi havde 100% cleanet lejligheden
- Efter den første uge, måtte vi komme på institutionen hver dag, og hver anden dag kunne vi spise med.
- Herefter havde vi et ugentligt møde med socialrådgiverne i hjemmet, hvor de brugte meget tid på at tale om min udsendelse, og jeg blev tilbudt psykolog hjælp, som jeg dog takkede nej til, da sagen ligesom havde vækket mig.
- Efter en måned. Kom vores datter hjem og legede i en weekend.
- Ugen efter måtte hun sove der i weekenden
- 1,5 måned efter fjernelsen var hun igen flyttet hjem
- Det næste år blev vi fulgt af kommen, med 2 planlagte møder, og 2 uanmeldte besøg, hvorefter sagen blev afsluttet.
Under hele sagen blev vi næsten dagligt opdateret på hvad der skete og hvorfor, ligesom at børnehaven blev inddraget.

Var det rigtigt at vores datter blev fjernet? I bagklogskabens lys, ja, det redede vores familie, og sikrede vores datter en opvækst hun fortjente, det var ikke sjovt for nogen af os, men det var et nødvendigt onde.

Og som jeg ser sagen, blev den kørt hurtigt, professionelt og klinisk.

Dette kan man desværre ikke sige om den Stevnske sag:

19/6 -2016:
Den lille piges børnehave anmelder vold i hjemmet til kommunen, hun har et, ifølge børnehaven, flere blå mærker og fortæller at far har slået hende - Og selvfølgelig skal de reagere og anmelde denne beskyldning til kommunen, det er pædagogernes job, og de har skærpet pligt til netop i sådanne sager at lave disse anmeldelser.

24/6 - 2016: Socialforvaltningen deler sig op, nogle kommer hjem på adressen, og nogle over på den store piges skole, de der kommer i hjemmet oplever et rodet hjem, og vil faktisk ikke høre på at der den 27/6 skulle komme håndværkere og istandsætte køkkenet, hvorfor alt var båret ind i stuen.I hjemmet deles den lille pige og forældrene op, og udspørges hver for sig, den lille pige på 5 år, får ikke tilbudt en bisidder (desværre kan børn og unge under 18 år selv vælge om de vil have en bisidder, også selvom de ikke ved hvad dette er) - Her fortæller hun igen at det er rigtigt at far har slået hende.
Det skal samtidig bemærkes at den lille lå syg, og der kørte tegnefilm i baggrunden under udspørgningenSocialrådgiverne kigger på det blå mærke, og kan kun se et lille mærke.

Forældrene udspørges ligeledes uden at blive tilbudt en bisidder.

Samtidig udspørges den store pige på 8 år i skolen, og her er der en lære tilstede som bisidder - Den store pige fortæller at hverken far eller mor nogensinde har slået hverken hende eller hendes søster.

Socialrådgiverne ville ikke fortælle far om han er blevet politianmeldt.

Der træffes en formandsbeslutning, af formanden for børne og unge udvalget om at børnene skal fjernes.
Forældrene måtte få lov til at sige farvel til børnene nede på gaden, og havde således ikke engang mulighed for at se den institution som børnene blev kørt til - Forældrene ser først deres piger den 8/7 - 2016, og har ej heller haft telefon kontakt.

29/6 - 2016 7 dages møde - Dette er et møde der skal fortages 7 dage efter anbringelse, det eneste der sker på dette møde er at anbringelse og formandsbeslutningen stadfæstes

5/7 -2 016 Møde med forvaltningen/ledende socialrådgiver, heldigvis havde forældrene en jurist med der tidligere havde arbejdet i statsforvaltningen, og derfor kender reglerne. Denne kunne derfor over for socialrådgiver påpege hvilke rettigheder forældrene har, og hvilken hjælp de har krav på, ledende socialrådgiver ydede ingen støtte til forældrene overhovedet. 

På mødet får forældrene kort ridset hvilke papirer de skal sende til forvaltningen inden den 7/7- 2016, altså 2 dage senere, på trods af at de gældende regler siger at man har 14 dage til at skaffe disse.
Endvidere fortæller ledende sagsbehandler at denne stadig ikke ved om far er blevet politi anmeldt.

6/7 - 2016 Forældrene får først denne dag en endelig liste over hvilke papirer de skal sende til forvaltningen dagen efter.

Det viser sig senere at far er blevet politianmeldt enten den 30/6 eller 1/7 - 2016, dette har ledende sagsbehandler selvfølgelig været vidende om, forvaltningens anmeldelse var så mangelfuld at politiet sendte den tilbage med besked om at det var en ommer.

8/7 - 2016 For første gang siden 24/6 ser forældrene deres børn, dette sker på institutionen og er under overvågning - fremover har de 1,5 times overvåget samkvem 2 gange om ugen med børnene.

20/7 - 2016 30 dages møde, der er stadig ingen svar på om far er politianmeldt (det er nu 20 dage siden at anmeldelsen var sendt fra forvaltningen) - Dommeren anbefaler kommunen at familien samles på et familie center, men kommunen fastholder en adskilt anbringelse.

Derudover anbefaler dommeren at der laves en forældrekompetenceafklaring på minimum 6 måneder, kommunen mener dog at de, på grund af at de har egne psykologer, sagtens kan lave denne hurtigere.

De papirer som sagsbehandler har sendt til børne og unge udvalget er kopier af en gammel sag i kommen, dette opdages da der er glemt at blive slettet nogle navne, navnene var så specielle at forældrene igennem en af deres venner fandt den pågældende familie, vennen har læst begge sager - og der er udover de nye navne, intet ændret i papirene, ikke så meget som et komma er ændret.

Midt september - 2016 Første møde med psykolog i forbindelse med forældrekompetenceafklaring, forældrene gør psykologen opmærksom på at de føler at der er en manglende grundighed i psykologens arbejde.

Slut november - 2016 Forældrekompetenceafklaring afsluttes efter 1,5 måned (husk på at dommeren anbefalede minimum 6 måneder)

14/9 - 2016 Børnene videoafhøres af politiet, dette sker som lovgivningen siger på video.
Den store pige presses efter flere gange hvor hun siger at far aldrig har slået, til at sige at far havde slået hende 1 gang, og at det var 2-3 år siden (på videoen er det tydeligt at det var et forsøg på undgå flere spørgsmål fra politi kvindens side) - Herefter forsøges det at påvirke pigen til at indrømme at far har slået hende oftere, dette ender med at pigen bliver sur og næsten råber - det er kun sket den ene gang.

Den lille pige fortæller at far havde slået hende, derudover havde han også både kvalt hende, og hængt hende, og han fik hjælp af både påskeharen, julemanden og Rudolf.

16/9 - 2016 Mor afhøres, ser video af børnenes afhøringer, og får lov til at kommentere på det de siger

Midt oktober 2016 Far afhøres, ser video af børnenes afhøringer, og får lov til at kommentere på det de siger

30/11 eller 1/12 - 2016 Politiet meddeler forældrene via E-boks at sigtelsen er frafaldet, og at der ingen sag er, Forvaltningen får også besked på dette, men undlader at sende frafaldelsen til børne og unge udvalget.

Her spørger jeg selvfølge om at når det nu er et år siden at sagen fra politiets side er afsluttet med en frafaldelse, hvorfor er børnene så ikke hjemme, svaret fra forældrene er: Psykologerne fortæller at sagen har taget så hårdt på pigerne og forældrene psykisk, at det vil være skadeligt bare at flytte pigerne hjem fra dag til dag !!

Januar 2017 Børne og unge møde, børne og ungeudvalget forkaster forældrekompetenceafklaring der er lavet, da den er alt for ringe lavet og ubrugelig, forældrene takker ja til en ny forældrekompetenceafklaring.

20/4 - 2017 Nyt møde med nye psykologer, forældrene forlanger kvalitet frem for kvantitet, og forventer at dette sker. Psykologerne kunne derimod ikke fortælle hvad deres forventninger var.

Maj 2017 Opstart af nyt forældrekompetenceafklaring forløb (dette er endnu ikke afsluttet i december 2017)

Der bevilliges 3 samtaler pr person (12 i alt) á 2 timers varighed, de voksne får 2 samtaler hver og den sidste samtale bruges til at foretage IQ test  og en Rorschachs Test 
Man kan i IQ testen ikke vurdere fars IQ til andet end at være over 100, mors IQ vurderes til 96.

Det vil sige at forældrekompetenceafklaringsforløb blev klaret på ialt er 4 timer pr person + en test.

Forældrene har talt med en ekstern psykolog der har set testene, denne mener at sendes resultatet af test og forældrekompetenceafklaring forløb, til det psykriatiske klagenævn vil denne underkende resultaterne.

Juni 2017 Der foretages 2 samspils observationer af i alt 5 timers varighed.

Ved den første test kom psykologen 30 minutter for sent, og skulle gå 30 minutter før, endvidere var der en pædagog fra institutionen til stede under hele forløbet (denne blev ofte opsøgt af pigerne, og havde derved en forstyrrende indvirkning på udfaldet af observationen).

Den anden observation blev foretaget efter bogen.

Forældrene har her i slut december endnu ingen afklaring på hvornår børnene kan komme hjem, hvordan det skal foregå, de tror selv, efter hvad de kan forstå, at der kan gå op til endnu 2 år inden børnene bor hjemme igen. De har nu børnene 7 timer om søndagen, hvor der er en samværskonsulent tilstede, og der er stor fremgang, de har udsigt til at fortsætter fremgangen må børnene overnatte en enkelt weekend, de er dog ikke sat nogen tidsfrist på, så de ved ikke om der er tale om 1 måned eller et år.

Jeg har nogle helt klare holdninger til hele forløbet som beskrevet, men dem vil jeg holde for mig selv, og lade læseren selv vurdere hvad man syntes.

Jeg afslutter lige med et par korte ekstra fejl der er begået

  • Forældrene har modtaget sagsakter på en komplet fremmedpige, med navn, cpr nr og fuld historie
  • Sagsakter sendt til børne og unge udvalget er fyldt med faktuelle fejl i cpr og navne på familien
  • Forældre har trods ansøgning ikke fået tildelt en støtteperson fra kommunen, dette er et krav man har fra dag 1.
  • Den store pige havde inden sagen problemer med en tand, og haft det i flere omgange, i januar 2017 klager hun til mor over ondt i tanden, mor fortæller dette til institutionen, som siger, det er ingen ting, det er jo kun periodevis. I april kommer hun endelig til tandlægen, der kan konkludere at tanden allerede i januar skulle have været fjernet og at hun har gået rundt i 3-4 måneder med store smerter.
  • Der står et sted i sagen at forældrene ikke ønskede at deltage i et møde, dette er for så vidt korrekt, de ville gerne deltage bare ikke den dag - forvaltningen havde valgt at lægge mødet på dag og tidspunkt hvor forældrene havde samvær.
  • Flere gange har kommunen, på trods af pålæg fra dommer om det modsatte, fortalt forældrene at der var børnesamtale med meget kort varsel (1,5 - 3 timer før)
  • Institutionen har givet begge børn Ipad, på trods af at forældrenes holdning er at man skal kunne side og hygge uden en skærm
  • Institutionen ringer til forældre og fortæller at børnene vist var kommet til at se porno på deres tablets, da mor spøger om man så har planer om at rense dem og fjerne apps er svaret - det er ikke nødvendigt, vi laver bare en regel om at de kun må bruge tablets når de er overvåget

Jeg skal indrømme at jeg er dybt rystet.

Jeg har lovet forældrene at gøre opmærksom på følgende:


1. De kan godt forstå at der reageres på et barn der siger det har været udsat for vold, og det skal der reageres på - det er sags forløb og tid de har et problem med.

2. Det er ikke politikkerne de har et problem med, det vil blot gerne gøre politikkerne opmærksomme på at forvaltningen sejler, sagsbehandlere dækker sig og kollegaer ind, og forsøger at skjule ulovligheder der er fortaget (om det er bevidste eller ubevidste ulovligheder tager forældrene ikke stilling til).

3. Forældrene mener at det er et problem at kommunen ikke lytter til feks dommeren der har mange års erfaring, havde kommunen gjort dette ved første møde (hvor familiecenter blev foreslået), havde familien været samlet for længe siden, og det havde ikke været nødvendigt med den lange sagsbehandlingstid.

Derudover har jeg aftalt med forældrene at man kan stille spørgsmål her under indlægget, så viderebringer jeg dem til forældrene, så vil de gerne svare på det meste (der er ting de ikke kan eller må svare på)


Jeg har herunder medtaget en video jeg fandt på nettet - det er en reklame video, jeg har intet forhold til advokaterne, og intet forhold til firmaet - det jeg dog bed mærke i, er at stort set alt som de 2 advokater fortæller i videoen, passer på sagen fra Stevns, dette betyder også at Stevns på ingen måde er unik i hvordan vi behandler borgerne - det gør det bare ikke rigtigt, jeg håber at vores lokal politikere vil kigge nærmere på forvaltningen, således at vi på Stevns kan undgå at det er forvaltningens sagsbehandling der afholder børn fra at komme hjem til deres forældre.