Corona og Institutions betaling Vol. 3

2021-09-01

En gang imellem kan det betale sig at rejse en sag ved kommunen, og der det der er sket her-

Sagen ganske kort er at Corona fuldstændig lukkede en stue i Daginstitutionen Humlebien, alle personaler lå syge, og det er hvad der kan ske når man står i forreste linje uden udstyr på, og det er vel egentlig også forventeligt.
Der sker det at alle børn skal blive hjemme, og Stevns Kommune tilbyder ikke anden pasning/Nødpasning, og samtidig opkrævede man så også penge for madordning, dette stillede jeg spørgsmål ved, da jeg mener at når der ikke engang tilbydes nødpasning så skal forældrene ikke betale.

Sagen kan læses mere indgående her:

Corona og Institutions betaling

Corona og Institutions betaling Vol. 2

Løsning

Der er nu kommet en afgørelse:

Kære forældre, der havde børn i Humlebien i forbindelse med nedlukning af institutionen i december 20 / januar 21.

I vil få refunderet jeres forældrebetaling for den periode, hvor Humlebien/jeres barns stue, var fuldt nedlukket på baggrund af Corona fravær blandt personalet.

Refusionen vil være i form af udbetalt beløb på den Nemkonto du har oplyst til det offentlige, hvis der ikke er restance at modregne beløbet i.

Der er ikke refusion for den periode, hvor der har været reduceret åbningstid i Humlebien grundet fortsat Coronafravær blandt personer. Der gives ikke reduktion/refusion i forældrebetaling for perioder, hvor serviceniveauet (herunder åbningstid) grundet Corona ikke har været normalt, men hvor der stadig i væsentligt omfang har været leveret et pasningstilbud.

Hvis I har spørgsmål til jeres konkrete refusion, kan i kontakte Børn og Læring," Udeladt kontakt information"

Med venlig hilsen

Daniel Gottrup

Centerchef for Børn og Læring

Jeg har i denne forbindelse stillet forvaltningen flg spørgsmål (ene og alene for at få det afklaret, da det ikke fremgår af brevet):

Vedr. brev af 25 August 2021 omhandlende forældre der havde børn i Humlebien i forbindelse med nedlukning af institutionen i december 20 / januar 21har jeg et par uddybende spørgsmål:

1. hvad er Fra og med Dato samt Til og med dato?
Datoen er stue afhængig, men den længste periode i Humlebien er 17 december 2020 til 11 Januar 2021

2. Er der givet 100% Refusion for ovenstående periode? Hvis ikke, hvad er baggrunden for dette?
Der er givet 100% refusion for de dage der har været lukket på de enkelte stuer

3. Er de 500 kroner til madordningen med i denne refusion, eller besluttes de på andet tidspunkt?
Disse indgår i beregningen for refusion for de der har været ramt (Da ordningen starter 1. Januar er det kun dem der har været lukket ned i januar der får refusion)

Der er modregnet i institutions betalingen for August 2021, de der er startet i Skole har fået pengene indbetalt på deres NEM Konto.

Selvom det har været en lang process, så lykkedes det altså til sidst med tålmodighed, det er mig dog ubegribeligt at man ikke havde lavet en drejebog på forhånd, i min verden var det meget sandsynligt at pædagoger ville blive ramt, som de der står aller forrest uden nævneværdig beskyttelse.

Nu håber jeg at kommunen har lært lektien, og at de andre institutioner der har været ramt, uden alternative pasningstilbud, også vil modtage refusion.