En håndsrækning til Klub 15 ?

2017-12-12

Hej Alle, jeg har i dag modtaget en mail fra SSP Konsulent John Brok-Jørgensen på vegne af ham og og leder af Ungdomsskolen Bjarne Lykke Nielsen, vedrørende Klub 15

Det er jeg selvfølgelig rigtig glad for, idet at det for os gælder om at få det bredest mulige samarbejde, også med ungdomsskolen og SSP!Jeg er stor fortaler for Ungdomsskolen, da de kan noget som ingen andre kan, og de har helt suveræne tilbud til de unge, derfor er klub 15 heller ikke en konkurrent, da vi vil have fat i det segment som ungdomsskolen ikke kan.For eksempel de unge imellem 18 og 25 som er for gamle til at komme i Munkegården, og derfor reelt ikke kan være sammen med deres kammerater der er 17-18 år, eller de unge der ikke vil være sammen med de små fra de mindre klasser.

Samtidig håber vi også at vi kan ramme dem der ikke vil leve under "pædagoger og kommunale regler" - Selvom det med reglerne nok ikke helt kan undgås, dette er en del af hele konceptet, som er beskrevet HER og også i flere opslag på Facebook.

Jeg er selvfølgelig glad for at, på trods af hvad flere siger, at Ungdomsskolen kommer med en udstrakt hånd, jeg vælger i hvert fald at se det sådan, også selvom jeg personligt i en mail ville starte med det høflige "Hej Tomas".... Så lyder det ikke så hårdt.Desværre virker det som om at konceptet er misforstået, også selvom det er en invitation, og selv om invitationen mest minder om en befaling, og en "nu skal vi fortælle dig hvad du skal gøre og hvorfor" tager jeg stadig mailen som et udtryk for at man gerne vil samarbejde.

Da mailen er en invitation, og jeg ikke har alle interessenters mail adresser, smider jeg den op her i bloggen og på facebook, så man kan deltage hvis man er interesseret

Thomas

Jeg erfarer, at der har været afholdt et opstartsmøde til en ny ungdomsklub.

I den forbindelse vil jeg og Ungdomsskoleleder Bjarne Lykke Nielsen gerne mødes med styregruppen tirsdag den 19. december klokken 18 i Munkegården i Store-Heddinge - og drøfte følgende:

    • Hvem er målgruppen? Det er vigtigt, at der bliver en stærk og positiv stamme, så en fornuftig kultur og et fornuftigt indhold skabes.
    • Klubtilbuddet skal ses som et opbyggende og forebyggende tiltag - og i sammenhæng med den øvrige opbyggende og forebyggende indsats.
    • Konkurrerende tilbud, hvor der trækkes i hver sin retning eller et stærkt og mangfoldigt tilbud?
    • Samarbejde med SSP: Personaleansvar i forbindelse med skærpet underretningspligt
    • Rusmiddelpolitik og forholdsregler i forbindelse med "uhensigtsmæssige besøgende"

Selv om varslet er kort og juletravlheden måske allerede har meldt sig, håber jeg, at du vil videresende invitationen til styregruppen og I kan afse tid til mødet.

Med venlig hilsen

John Brok-Jørgensen
SSP konsulent Stevns Kommune
Ungdomsskolen

Jeg ville ønske at man havde givet sig tid til at læse om Klub 15, for så havde en del af svarene givet sig selv, målgruppen er defineret, det med at klubtilbud "SKAL" ses ....er jo heller ikke i tråd med konceptet, det er jo netop en del af konceptet at der ikke er voksne der siger hvad de unge "SKAL", hvordan tilbuddet skal ses, er noget der defineres af de unge. Jeg mener heller ikke at der er tale om at være konkurrenter, som jeg ser det, og det er min personlige holdning, så er det et tilbud, der kun kan fungere fordi at de tilbud der findes til nogle af de unge, ikke rammer andre, derved er tilbuddet et supplement, ikke en konkurrence.

Hvad angår den skærpede underretningspligt, kan man groft sige at det noget fagfolk er forpligtigede til, og ikke de voksne i den konstellation som Klub 15 lægger op til, hvor der netop ikke er fagfolk, men frivillige voksne som indgår på niveau med de unge, betyder det så at man som voksen fralægger sig ethvert ansvar? Nej Selvfølgelig ikke, selvfølgelig skal man være opmærksom når man er tilstede, og se de signaler som de unge kommer med, men igen, det er ikke pædagoger og andre fagfolk der vil være tilstede, og derved vil de voksne også få et helt andet indblik i de unges liv, for det er netop unge hvor "fjenden" ofte er pædagoger og lærer med underretningspligt, som man ikke kan betro sig til.

Og selvfølgelig skal der samarbejdes med SSP, men det vil kræve at SSP også anderkender at klub 15 bliver drevet på andre præmisser end en kommunal klub - Samarbejde er begge veje.

Rusmidler har allerede været oppe og vende på mødet den 10. December, hvor de unge også anderkender at skal dette projekt lykkedes, så er alle rusmidler "no go" - Da det ikke er med til at accept hos hverken borgere eller politikere - Og ja der skal selvfølgelig defineres en alkoholpolitik også.

Omkring "forhold af uhensigtsmæssige besøgende" - ved jeg ikke hvad menes når det står i anførelses tegn? Er det bander, rockere og pushere, der menes, så bør det jo ikke stå i anførelses tegn, for de er uhensigtsmæssige og uønskede, er der derimod tale om unge som ikke må være på skoler og klubber i kommunen (det antyder anførelses tegnene" så er de bestem ønskede.... I hvert fald indtil de har modbevist at de er velkommene.

Hvorom alting er så er det jeg har svaret:

Hej John

Der har været afholdt et info møde/drøftelsmøde.

Det reele opstartsmøde afholdes den 3 januar (sandsynligvis på Store Heddinge skole) kl 1900.

Der skal i være velkomne og komme med input.

Det er de unge der står for det, vi voksne er blot en skygge gruppe der hjælper dem og sørger for at tiltag kan ske samt at det er inden for lovens rammer.

De punkter du har er slet ikke drøftet endnu.

Men en af de ting der ihvertfald er med er netop samarbejdet med ssp som er ekstremt vigtigt.

Vi kan ikke deltage den 19. Da vi netop valgte den 3 januar da vi ikke kunne samles før grundet julen.

Jeg skal selvfølgelig ikke afholde folk fra at deltage, især ikke unge gruppen, hvis tiden kan findes, jeg kan bare ikke, og tillod mig at svare på vegne af alle da det jo var en af grundende til vi ikke kunne mødes før jul.

Som lille ekstra bemærkning, må jeg sige at jeg er utrolig glad for at se at politikkere og kommune hurtigt er med på ideen, især her efter den 21. november.

Det virkede lidt på mig som om at der i valgkampen blev tænkt "det er valgflæsk", desværre er jeg ikke en god kok, men jeg er god til at holde ord, og så er det rart at se at når jeg rykker, så er der mange der rykker med, uanset parti, jeg vil ikke bare sidde og tale ideer ihjel, de skal føres ud i livet, og jo flere der er med, og jo bredere samarbejde, både i partier, borgere, kommunalbestyrelse og kommune, jo bedre grundlag kan skabe for de unge.

Er Klub 15 så den eneste brugbare løsning? Bestemt ikke, men det er EN løsning, og jeg håber den kan fører flere løsninger med sig, så vi kan støtte flest mulige af kommunens unge.

Besøg i øvrigt gerne Klub 15 Facebookside