Flygtninge

2017-11-10

Jeg har fået følgende spørgsmål omkring flygtninge på Stevns.

Hej Tomas. Helt generelt er jeg interesseret i at høre om jeres holdning til flygtnige. Mere konkret kunne det handle om, om vi skal arbejde på at minimere antallet der kommer hertil? Om flygtningelejeren på Mandehoved er et godt sted for dem at bo osv. 

Mit Svar kommer her:


Det er jo et meget tungt emne, som jeg hurtig kan blive upopulær på, men da en af mine præmisser for at opstille er ærlighed, skal du have et svar.

Svaret bliver langt, så jeg håber, du giver dig tid til at læse det.

Selvom vi taler om kommunalvalg, er man nødt til at se på emnet både globalt og landspolitisk, dette henset til at rammerne til landspolitikken er styret af den globale politik, og kommunalt er det styret af landspolitik.

Generelt mener jeg ikke, at man bliver flygtning for sjovt, og derfor skal flygtninge hjælpes!
Jeg har med 3 udsendelser til Afghanistan set de forhold, der er for befolkningen, og set hvordan folk, der taler imod Taliban bliver forfulgt, men jeg har også set, hvordan udviklingen hurtigt kan vendes positivt (i hvert fald så længe der er militær, der kan holde Taliban i skak)
På det globale plan mener jeg, at man skal forsøge at hjælpe flygtninge i nærområderne, problemet er så at de ofte ikke behandles synderligt godt, så en hjælp i nærområdet skal være i EU kontrollerede og EU støttede flygtningelejre så vi ved, at forholdende er gode - blot fordi man er flygtning er man ikke 2. rangsborger i verdenssamfundet.

Landspolitisk mener jeg, at vi skal tage godt imod flygtninge, ligesom i retssystemet hvor man uskyldig indtil andet er bevist, er man også flygtning indtil andet er bevist. Viser det sig at man ikke kan opnå flygtningestatus, så nytter det ikke, at man skal side flere år på et flygtningecenter, det er for flygtningene ikke værdigt og det kan være svært at se fremtiden, samtidig vil de side med et falskt håb, vi skal derfor hjælpe disse mennesker videre hurtigere og på en værdig måde.

For os på Stevns, ser vi faktisk ikke mange flygtninge, da de er placeret på flygtninge center Mandehoved, 6 km fra Store Heddinge, og centret er langt fra fyldt op. Dette skyldes ikke at kommunen er imod det, vi har blot ikke modtaget de påregnede flygtninge.
De flygtninge, der bor på mandehoved har fået dansk opholdstilladelse, og skal ifølge planerne integreres på Stevns, og det er jeg sikker på, de nok skal blive. Fordelen ved at de placeres på et center til at starte med er, at der er store forskelle på dansk kultur og den kultur de kommer fra. Derfor er det vigtigt, at de kan lære i trygge rammer, når så de er klar til det, vil de blive flyttet ud på Stevns.

Ideen med at de først er på et center, er efter min overbevisning god. Vi skal så passe på, at de ikke bliver der for længe, da det hverken er til gavn for Stevns eller flygtningene, hvis de begynder at opbygge stedet som en ghetto.

Samtidig skal vi passe på, at beboerne på centret ikke adskilles fra resten af befolkningen. Dette kan gøres ved, at tilbyde flygtningene hjælp til at starte i klubber og foreninger, hvilket hjælper på integrationen. I min klub har jeg ikke en flygtning, men en thailandsk pige, som kun har været i Danmark i 3 måneder, og udover nye venner tilegner hun sig hurtigt sproget, og er hurtigt blevet en del af fællesskabet.

Ved at have flygtningecentret har kommunen desuden sparet penge på dyre lejligheder i kommunen.
Når flygtningene flytter ud i byerne, ser jeg det som et must, at de spredes over kommunen. Vi har ikke de store boligkomplekser på Stevns, men dem vi har, skal vi sørge for ikke bliver ghettoer.

Yderligere er det vigtigt at flygtningene sidestilles med andre Stevns borger, hverken ringere eller bedre. Tilbydes job prøvning, praktik o.lign. skal man ikke foran ved at trække flygtningekortet, og man skal ikke smides bagerst fordi andre trækker flygtningekortet. Integration involverer alle parter.

Hvor mange flygtninge skal vi tage imod?


Så længe der er plads på Mandehoved, skal vi kunne rumme dem - det er både dumt og dyrt at have tomme boliger, og som det ser ud nu, er der ikke fare for et antal, som kan vælte kommunen. Endvidere er flygtningestrømmen nedadgående, dette kan dog vende, med nye krige og katastrofer.

Ja det blev et langt svar på dit spørgsmål:
Mere konkret kunne det handle om, om vi skal arbejde på at minimere antallet der kommer hertil? Om flygtningelejeren på Mandehoved er et godt sted for dem at bo osv.
Helt kort (og det giver så ikke mening uden det ovenstående)

- Skal vi minimere antallet af flygtninge der kommer hertil:
 Globalt Ja, lokalt mener jeg ikke, der er et behov for minimering.

- Er flygtningelejren på Mandehoved et godt sted at bo?
I en kortere periode (uden at sætte tal på, da det er individuelt) Ja, for at lære kulturen og falde til ro i en ny verden....... I en længere periode: Nej da det ikke fremmer integrationen