Kan man undersøge sig selv ?

2019-05-10

I Stevns kommune har man grundet de mange klager omkring forvaltningen, valgt at få et task force til at kigge sagerne igennem..... Eller sådan er udmeldingen fra politikerne i kommunal bestyrelsen, når de svare borgerne på facebook.
Nu viser det sig så at Task force kun kigger overordnet på administrationen, og ikke på enkelt sager, dvs at de sager der er klaget over, ikke bliver kigget igennem, på trods af politikkernes svar om at fejlene nok skal blive fundet af Task force.

Derudover viser det sig, som det kan ses på ovenstående billede fra LinkedIn, at den tidligere ledende sagsbehandler (som ifølge mine, ubekræftigede, oplysninger blev fyret) i samme måned som ansættelsen i kommunen ophører, tiltræder i kommunen som konsulent, dvs at personen udøver konsulent bistand om arbejdsgange som denne selv har udført i 6 år.

Det kan man vist kalde en interesse konflikt af dimensioner!

Som en lille sidenote kan det nævnes at kommunen pt. mangler 35 milioner, og så bliver det ekstra svært at se logikken i at man fyrer en forholdsvis billig medarbejder, for derefter at ansætte samme person, som en væsentligt dyrere konsulent, det giver simpelthen ikke mening.

Samtidig har kommunen en politik om at feks. en SOSU hjælper/assistent, der har kørt i kommunens hjemmeplejer, og som istedet får job i et vikar bureau, ikke må køre på Stevns 1 år efter opsigelsen, jeg forstår ikke helt hvad forskellen er på en ansat "på jorden" og en ansat i en ledende stilling skulle være?

Kan grunden være at kommunen ved at de for deres ansatte, ikke har en ordentlig personale politik og forhold, og at man derved forsøger at stavnsbinde personalet ?
Og kan det at ansætte en tidligere leder som konsulent være en form for skjult gyldent håndtryk ?
Jeg ved det ikke, jeg spøger bare.