Klub 12 - Bliver til Klub 15

2017-12-11

Søndag den 10. december var der kickstarter møde for ungdomsklub på Stevns.
Desværre var der ikke så mange fremmødte, som der var folk der havde givet udtryk for at dukke op, og ikke i nærheden af det antal der mener at de unge har brug for et sted at være.

Det betyder dog ikke at vi ikke havde et godt og konstruktivt møde, og det er min fornemmelse at de unge virkelig var glade for at blive hørt.

Mødet startede med en velkomst, og derefter fortalte jeg lidt om min baggrund, og hvorfor jeg er så interesseret i de unges muligheder, herefter forklarede jeg konceptet som jeg i en tidligere blog har beskrevet. (Den er her)

De fremmødte var på, og så tog tingene fat, da jeg fordrede at lave en brainstorm, og det væltede frem med ideer, med alt lige fra åbningstider, dage lokationer, muligheder osv.

Der blev skabt kontakt imellem de unge og leder af fritidsområdet, Yasmina, så der er dialogen allerede skabt.

Og jeg ved at de unge selv kommer med en udmelding.

Vi talte om hvordan vi skulle skabe opmærksomhed, og derfor vil der både komme facebooksider, hjemmesider, artikler til avisen og andet, så vi kan ramme bredest muligt.Der blev aftalt at det næste møde (og her er det de unge der har teten!) afholdes onsdag den 3. januar 2018 kl 1900 - Sted tilgår senere.

De unge har en overordnet dagorden, men mon ikke den finpudses undervejs?

Lynhurtigt blev de unge enige om at de vil kalde klubben "Klub 15" - fordi den henvender sig til unge imellem 15 og 25 (da et af deres problemer er at man i kommunens klubber blander børn og unge fra ca. 1 klasse til 18 år, hvilket ikke er hensigtsmæssigt, hver eneste dag )

Der er blevet etableret 2 arbejdsgrupper (som sandsynligvis senere i forløbet vil få under udvalg - for de unges vedkommende)De unges arbejdsgruppe består af:
Oliver, 18 år Store Heddinge
Martin, 18 år, Store Heddinge
Nicki, 19 år, Store Heddinge
Hjalti, 21 år, Store Heddinge
Julie, 23 år, Ungdomsblogger, Strøby Egede. (Julie var ikke tilstede grundet sygdom, men havde i forvejen givet udtryk for at ville være med på vognen)(Det er besluttet at de unge vil have 9 medlemmer i arbejdsgruppen, og man ser meget gerne at de sidste 4 kommer fra andre byer end Store Heddinge, og gerne er ned til 15 år)

De voksnes gruppe (støtte gruppe - Valgt af de unge) består af:
Tomas Patheier, Lokal politikker, Store Heddinge
Line Krog Lay, Lokal politikker, Kommunal Bestyrelsesmedlem (Line var forhindret i at deltage, men havde på forhånd sagt hun ville deltage i en arbejdsgruppe)
Paw Kock, Forstander Horisonten
Anders, Horisonten
Pia Lund, Store Heddinge

Jeg ville rigtig gerne skrive mere om hele opstarten, men omvendt vil jeg heller ikke tage "brødet ud af munden" på de unge - Derfor afventer jeg deres opslag og facebook invitationer.