Klub 12

2017-11-09

For at de unge får en klub, behøver man ikke samtidig at smide en masse penge efter projektet, lidt koster det da, men det største man kan smide efter det er vilje.

Det er i alles interesse at de unge har et eller flere steder at være, når de store sportshaller på et tidspunkt er færdige vil de blive et naturligt samlingspunkt, især hvis man også har bredde idrætten med. Men det er bare ikke nok for at ramme det brede segment.

Da jeg var dreng i Sydhavnen, hvor der ikke var råd til os unger fra haveforeningerne at gå i klub, tog nogle voksne en beslutning, hver onsdag åbnede de klub 12 (navnet kom af at man skulle være minimum 12 år)

For at kunne købe bob bord, skak spil og den slags man nu spillede dengang, stod de lidt ældre for kiosken, hvor de lavede toast og solgte sodavand. De 2 voksne der havde vagten var der ikke for at styre hvad der skete, men at det skete på en ordentlig måde.
De voksne var forældre (og andre med interesse for det) men ikke pædagoger der skulle opdrage.

I dag har vi forskellige kommunale puljer, som man kunne søge midler til.
Samt en kommune som ihvertfald siger de vil støtte de unge.

Det eneste det kræver er at det er en folkeoplysende forening (dette er let at lave) og denne kan sagtens være central, med satelitter i byerne.

Klubhusene findes i næste alle byer, hvor der er et forsamlingshus eller lign., de er billige, og de har faciliteter til at der kan køres en lille biks (dette er fuldt lovligt jf. loven, klubber mp gerne sælge kaffe og sodavand. Og så er der ingen skade i at de bliver brugt.

Klubberne, tror jeg, behøver ikke holde åbent hverdag, da jeg tror, at behovet vil være der et par gange om ugen (de unge har så meget andet med sport og alt for lange skole dage) - men det kan lade sig gøre, det kan også udvides med tiden.

Kontingentet, hvis der skal være noget, kan være 25-50 kr md. så har alle råd
Fordelen er at de unge har stor medbestemmelse (skal der ses film, skal der købes tv/playstation), de lære noget om at det at være frivillig, de lærer ansvar og samtidig har de et voksent bagland til at støtte (og helt optimalt, et kommunalt bagland derefter)
Selvfølgelig er der også muligheden for at kommunen kan finde et større hus til dem ala munkegården.

Løsningen her er billigere end at etablere en helt ny ungdoms klub, det kræver nogle frivillige
Jeg melder mig gerne til at hjælpe, både med opstart, ansøgninger, og vil gerne holde foredrag om projektet, og jeg skal også gerne være med i den første bestyrrelse men da jeg allerede har en sportsklub her på Stevns som jeg administrere stort set alene har jeg ikke tid til at være primus motor, slet ikke hvis mit ønske bliver opfyldt og jeg bliver agt ind i KB - Men nu kaster jeg bolden op og håber at en vil gribe den.... og så skal jeg nok være en aktiv medspiller.

Og så skulle vi jo også gerne have nogle unge på banen, det er i den grad i deres interesse også.

Selvfølgelig skal de unge have penge, så de har et eller flere steder at være, men der er ikke grund til at kaste penge i grams, hvis dette kunne være en løsning, eller en del af løsningen.
Konceptet er testet, afprøvet og ungdoms "approved"