Lønfest eller valgflæsk ?

2017-12-21

Jeg har længe tænkt på om jeg også skulle lægge min lønseddel op, for som flere skriver så er det grænseoverskridende, men nu gør jeg det alligevel.

Jeg har arbejdet i forsvaret i snart 24 år, og er lige blevet tjenestemandsansat, hvilket betyder at min grundløn er steget ca. 300 kr - der bliver ikke længere ansat tjenestemænd i forsvaret.

Jeg sidder på kontor og udføre kontorarbejde, og er også kontor uddannet, dette vælger forsvaret ikke at honorere med faglært aflønning, idet at der altid er et smut hul for at undgå betalingen.

Jeg har 3 udsendelser bag mig til Afghanistan, og derudover erfaring fra flere forskellige enheder.En forklaring på lønseddelen:Kode 2000 - Grundløn, er som det fremgår, grundlønnen for tjenestemænd

Kode 2091 - Militær tillæg er et tillæg alle militært ansatte får, dette kan være forskelligt fra værn til værn, tillægget dækker de særlige forhold ved tjenesten, herunder at militært personel ikke er omfattet regler om højeste arbejdstid, at en vurdering af merarbejde på grundlag af et kvalitativt skøn kan justeres (med andre ord kan arbejdsgiver reelt fjerne op til 37 timers merarbejde pr kvartal, hvis ikke de skønner at merarbejdet var nødvendigt), endvidere dækker det rådighedsforpligtigelsen, hvilket betyder at der bla. Er et skærpet fremmøde ved tilkald, tillægget træder også i kræft i stedet for godtgørelse for delt tjeneste, hvis der er mere end 1 times pause, derudover er der andre ting der også dækkes af tillægget.

Kode 2220 - Kvalifikationstillæg - Er et tillæg der er givet grundet specielle kvalifikationer der er et krav for stillingen.

Kode 3628 - Funktionstillæg, er et tillæg der gives når man er uddannet Korporal, og samtidig bestrider en korporal funktion

I alt giver dette en løn før skat på 24731,69 ....

Dertil kommer selvfølgelig alt det andet, hvor feks vores 2 timers idræt om ugen ikke længere er noget vi har krav på, på trods af at vi hvert år skal bestå nogle fysiske test, ledelsen i forsvaret mener, på baggrund af nogle regneark, at det er for dyrt at lade soldaterne have idræt, og derfor er træningen til testene henlagt til fritiden, og ja det kræver ca. 2 timers ugentlig træning at være i en form så man kan bestå.

Og så skal man huske at udsendelser ikke er noget man vælger, det er ikke noget man umidelbart kan sige nej til.

Jeg kan blot konkludere: Jeg var heller ikke med til Sophie Løhdes lønfest