Mødepligt for politikkere ?

2017-11-17

I går den 16-11-2017, havde Ji-sig Taekwondo Stevns besøg af folkeoplysningsudvalget, eller det vil sige et decimeret udvalg, for at se på forholdende for vores træning, udover Leder af fritidsområdet, Yasmina Liv Zacares, dukkede 2 medlemmer af udvalget op, 1 var syg og 3 havde meldt afbud, resten ved jeg ikke hvad lavede.

Dato og tid for mødet var sat af folkeoplysningsudvalget!

Det har taget os 2,5 år at få dem til at komme og se på vores forhold.

Folkeoplysningsudvalget består af 9 medlemmer (3 fra aftenskoleområdet, 3 fra foreninger, samt 3 politiske repræsentanter)

Af de 3 politiske repræsentanter dukkede præcis 0 op, de 3 repræsentanter er Rikke Gliese-Mikkelsen, Line Krogh Lay , Jan Jespersen - deres stedfortrædere dukkede ej heller op.
(Det skal siges at jeg ved ikke om det er en af disse som havde meldt sig syg)
Jeg mener at vi som borgere bør kunne stille krav til vores folkevalgte politikere om at komme til møder, og at de bør komme ud og møde problemerne i øjenhøjde.

Jeg ved ikke hvad løsningen skal være, jeg kunne sagtens se at et møde har en vis værdi i forhold til den gage man får i Kommunalbestyrelsen, og i udvalgene, således at udeblivelse koster kontant for politikeren.

På et år er der feks. 10 Kommunalbestyrelsesmøder, det betyder at der er 2 måneder uden møder, så kan jeg ikke se hvorfor man ikke holder ferie der?

Skal jeg fra mit arbejde holde fri, og jeg ikke har noget afspadsering, så holder jeg jo også selvbetalt fri.

Hvis mine børn har fødselsdag på en arbejdsdag, så holder jeg ikke fri, så holder vi fødselsdagen i weekenden.
Til forskel fra feks mit arbejde, kan jeg allerede nu se møde aktivitet for hele 2018 for kommunalbestyrelsen samt udvalg, det betyder at jeg allerede nu kan planlægge 2018 så jeg vil kunne deltage, så jeg kan ikke se hvad undskyldningen skulle være for ikke at dukke op? Er det kommunal valget der tager tiden? Det er ingen undskyldning, til møder må man tænker på nuet, ikke på at man også skal side der de næste 4 år.

Er udeblivelsen et udtryk for at de folkevalgte troede de skulle ned og hente stemmer inden Kommunal valget, og gav op fordi at klub ejeren tilfældigvis også stiller op? Det håber jeg da ikke, jeg fører ikke politik internt i klubben, alle, uanset politisk holdning og parti er velkomne, og de kunne måske have hevet nogle stemmer fra medlemmer og familie.

Udover sygdom, som alle kan blive ramt af, kan jeg ikke se nogen lovlig grund til ikke at komme til møder, er det fordi man ikke har tid grundet andre møder, så har man, i min verden gabt over for meget, og så kan man ikke varetage borgernes interesse, så må man fravælge noget.

Arbejde (udenfor kommunalbestyrelse og udvalg) mener jeg heller ikke er en lovlig grund, man kan søge godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste.
Igen: Er man folkevalgt, så mener jeg at man skylder borgerne at deltage i møder, borgerne betaler kommuneskat og er derved arbejdsgivere.

i øvrigt, var det en positiv dialog der var med de der dukkede op, og de gav udtryk for at klubbens holdninger ikke var helt hen i vejret, og jeg tror også at de nu fik et indtryk af hvad forskellen er på et brugbart og et egnet lokale.