Nu er det nok !!!!

2019-04-26

Jeg skulle nu have lavet en opfølgning på mit gamle oplæg "Barnets tarv eller kommunens inkompetence" - Det skal nok komme, men nu har jeg som borger i Stevns kommune fået nok!

Hver gang jeg skriver et indlæg vælter det ind i min indbakke omkring kommunens sagsbehandling af sager, og det er alle typer af sager, ikke kun sager om tvangsfjernelse af børn.

Fælles for alle er at man ikke tør stå frem af frygt for repressalier fra kommune og politikkere.Og nu er nok, bare nok!Dette skal løftes til højere sted, jeg vil samle så mange sager jeg kan inden for de sidste 3 år, og dette vil jeg sende til: Ombudsmanden, socialpolitiske ordfører for folketings partierne, dagbladene, tv osv..... det tunge skyts skal frem nu, så det kan være at forvaltning og politikere i Stevns kommune vågner op - og så håber jeg at der er nok til at ombudsmanden rejser en sag imod kommunen.

Derfor vil jeg frem til 31 Maj (datoen er valgt da at det er før folketingsvalget) bede alle der vil deltage om at sende mig følgende (det er vigtigt at de enkelte overtrædelser, eller hvor man som borger mener der er overtrådt, bliver udspecificeret, og jeg ved godt at mange sager indeholder mange overtrædelser, men det er vigtigt at de står hver for sig, så det ikke bare bliver "I sag xxy er der mange fejl" men at jeg kan sende de enkelte fejl afsted, det giver større mulighed for at handle på den enkelte fejl

De oplysninger jeg skal bruge er:
Overskrift
Sagsnummer
Fejl/overtrædelse (beskrivelse på 2-3 linier)

Det store problem er at jeg ikke kender alle sager, men når jeg taler med en om overtrædelser, så nævnes der gerne 3-4 andre sager man har kendskab til, jeg kan bare ikke handle på 2. hånds beretninger, og derfor skal den enkelte skrive til mig (man må gerne smide flere fejl i samme mail)Jeg mener at kommunen og de ansatte bryder flere love: Grundloven, serviceloven, straffeloven, databeskyttelsesforordningen med mere.For at nævne et par eksempler:
1. Anbragt barn har været til vagtlæge, forældrene bliver ikke orienteret, kun af et andet barn

2. Børn (under 14 år) bliver på en institution i kommunen, fastholdt med førergreb og knæ i ryggen, hvis de bliver uterlige - der er ikke tale om psykiske lidelser, men almindeligt anbragte børn

3. Børn i børnehave lukkes alene ind i et rum når de skal køle af, i mere end en time, uden opsyn (dette er juridisk en anholdelse, og derfor skal politiet kontaktes for løsladelse, uanset barnets alder, samt skal en anholdt person være under til stadighed opsyn - var barnet sat på en stol i lokalet med de andre børn, ville det ikke være en anholdelse)

4. Kontanthjælp i 22 år..... behøver jeg sige mere?

5. Handikappet barn for ikke den lovmæssige hjælp

6. Forvaltningen følger ikke ankestyrrelsens påbud

Og jeg kan blive ved !

Jeg tager ikke stilling til om en sag er en overtrædelse, men jeg tager den med, og så må andre tage beslutningen om det er det, jeg gør blot hele Danmark opmærksom på inkompetancen

Send en mail til mail@tomasp.dk med oplysningerne

Det kan være at man ikke tør gøre det alene, men er vi mange så kan kommunen ikke gøre noget, og vi vil få større gennemslagskraft.

Jeg er ikke ude efter enkeltpersoner hverken i forvaltning, institutioner eller iblandt politikkerne, men omvendt er jeg også fuldstændig ligeglad med om de skulle blive tiltalt og evt. Dømt.Det de laver er ulovligt, og det skal stoppes nu!