Opråb til forældre med anbragte børn

2020-12-31

Her på årets sidste dag skal der lyde et lille bjæf fra mig. Jeg håber at det kan give lidt håb og samtidig gøre opmærksom på at i ikke er alene

Servicelovens §48a stk. 2 giver børn og unge ret til at lade sig bistå ved møder, samtaler etc. efter eget valg.

 I Stevns kommune gælder denne lov også.
Man kan imidlertid få den opfattelse, at der er så stort et arbejdspres, at man tilsidesætter denne lov, for at nå planlagte inden for tidsfristen - eller at den planlagte samtale skifter karakter til, at det er nødvendigt at afvikle samtalen uden bisidder.

Man kan også komme ud for, at Stevns kommune "glemmer" at orientere bisidder og forældre om den planlagte børnesamtale.
I sådanne tilfælde, vil Stevns kommune beklage forløbet, men holde på, at det var nødvendigt at gennemføre samtalen uden bisidder.
I grove tilfælde risikerer man, at forvaltningen agerer både den lovgivende-, udøvende- og den dømmende magt, ved sådanne samtaler. 

Det kan derfor undre mig, når ankestyrelsen i et brev til Stevns Kommune, har gjort opmærksom på, at børn og unge har ret til en bisidder, at man i Stevns Kommune alligevel finder det nødvendigt gentagne gange at fratage børn og unges ret, til at lade sig bistå, uden at træffe afgørelse efter service loven § 48a stk 2 eller 3. 

Det kan også undre mig, når Midt- og Vestsjællandspoliti to gange må assistere med at få stoppet børnesamtaler, at der ikke er nogen der råber vagt i gevær.
Det er desværre sjældent, at kommunen kommer med en afgørelse, men i stedet blot giver et afslag på valg af bisidder. 

Her er det vigtigt, at forældremyndighedsindehaver, partsrepræsentant eller barnet/den unge på skrift forlanger, at få en afgørelse om dette, så det kan behandles af ankestyrelsen. Det er ligeledes vigtigt, at man som forældremyndighedsindehaver, partsrepræsentant eller barnet/den unge selv forlanger, at få oplyst i rimelig tid, hvornår den planlagte samtale skal finde sted. 

En rimelig tid, må anses for, at en afgørelse skal kunne nås at bringes for ankestyrelsen. 

Bemærk at forvaltningen har pligt til at komme med en saglig og faglig begrundelse for et evt. afslag af borgerens forslag, og gerne på skrift. 

Afslaget kan efterfølgende indbringes for borgmesteren, efterfølgende for kommunalbestyrelsen og til sidst folketingets ombudsmand. 

Så kære alle familier, der har en anbringelsesag i Stevns Kommune, hold på jeres ret! 

Vær ikke bange for at stille spørgsmål ved forvaltningens beslutninger eller forslag. Hold hovedet koldt og tro på jer selv. I skal nok komme igennem det.


OBS!

Jeg gør opmærksom på at jeg principielt ikke er imod tvangsanbringelse, idet at det kan være nødvendigt, men når det er sagt, så vil en anbringelse altid medføre sorg for en eller flere partere, og derfor må der ikke være tvivl om at loven overholdes 100%. 

Forældre skal ikke også slås med en lovgivning, Børne og unge udvalget skal vide at de træffer en afgørelse der ikke kan anfægtes er sket på ulovligt grundlag, og man må ikke kunne anfægte om feks. en børnesamtale er sket forkert.

Lovgivningen er firkantet, og derfor kan den ikke tolkes, man har krav på en bisidder, længere er den faktisk ikke, så kan det være forældrene ikke selv kan vælge, det kan være der er augmenter imod en bestemt bisidder, men vi lever i Danmark, ikke i den australske ødemark, og man vil ALTID kunne finde en person inden for kort tid, som ikke tilhører den kommunale afdeling der skal spørge/afhøre, det kunne jo i sidste instans være en fra Kommunalbestyrelsen, der ikke også sidder i børne og unge udvalget. Er det optimalt ? Nej, men det er tusinde gange bedre (og lovligt) end ingen bisidder.

Ellers gør som politiet når der skal ransages uden dommerkendelse:
De giver beboeren 2 valg
1 Lad os gå ind og kig, eller
2 Vi finder 3 vidner på gaden der holder øje med ransagningen

Gør det samme i forvaltningen, giv forældrene 2 valg
1. Godkend at der gennemføres samtale uden bisidder
2. Vælg en af disse 2-3 KB Medlemmer til at agere bisidder


Hvad er en bisidder, og hvad må en bisidder egentlig? 

Her er en ganske udmærket artikel omkring bisidder rollen: socialraadgiverne.dk/faglig-artikel/bisidderen-er-en-vigtig-formidler/