Veterankoordinator på Stevns ?

2017-12-06

I forbindelse med valgkampen til kommunalvalg 2017, var et af mine punkter "Jeg vil have en veteran koordinator på Stevns".

Igen et af de emner politikkerne ikke svarede på, nu er vi så heldige at den nye borgmester Anette Mortensen (V) har Jacob Panton (V) med i den nye Kommunalbestyrelse, og derfor regner jeg da med at veteran politikken får et kæmpe løft, Jacob fik i 2017 Venstres Fredspris, og laver et kæmpe arbejde i forbindelse med veteraner, især i Veteranskytterne hvor han er formand, derfor ved jeg at veteranerne betyder noget for ham.

Jeg har en kæmpe respekt for Jacob og hans arbejde.

Jeg selv køre i min klub, Ji-sig Taekwondo Stevns, et projekt, Projekt PTSD hvor PTSD ramte kan få tilrettelagt en træningsplan som forhåbentlig kan hjælpe PTSD ramte på fode igen, projektet gælder alle med PTSD, men det ligger i sagens natur, grundet den store fokus at langt de fleste erkendte tilfælde er hos soldater, og de er selvfølgelig lige så velkomne som kassedamen, eller bankassistenten.

På Stevns har vi i øvrigt også, lokaliseret på Stevns fyrcenter, Danmarks Veteraner Stevns, som er under Danmarks Veteraner, lokalforening Midtsjælland.

Der er derfor en del gode initiativer, for at støtte veteraner på Stevns, MEN hvem ved kommunen skal man gå til?

I 26 af landets 98 kommuner findes der veterankoordinatorer, som hjælper veteraner og deres pårørende med at navigere i den kommunale jungle, og sikrer den bedst mulige hjælp til beskæftigelse, sociale problemer o.l.

På Stevns er der 148 Veteraner, samt deres pårørende, og der er Ingen Veteran koordinator

En veteran (Latin: Veteranus, afledt af vetus som betyder gammel), er oftest en ældre person med stor erfaring.

I det gamle Rom var det en soldat hvis tjenestetid var udløbet, og i dag anvendt på tidligere militærpersoner med lang tjenestetid og baggrund. I Danmark er definitionen en person der har som en del af en enhed eller som enkeltperson har været udsendt i mindst en international operation.Veterancentrets definition En veteran er en person, der som enkeltperson eller i en enhed, har været udsendt i mindst én international mission i mere end 28 sammenhængende dage under Forsvarsministeriets område. Personen er veteran uanset, om vedkommende stadig er i Forsvaret eller det civile.

Jeg er selv veteran, heldigvis uden sår på krop og sjæl, derfor vil jeg gerne hjælpe mine BIA så meget jeg kan (BIA er en militær forkortelse for Brother in Arms, hvilket referere til at vi alle ser hinanden som en familie)

Jeg
var udsendt til Afghanistan 2003/04, 2007/08 og 2010, den første mission i en sammensat enhed, de 2 sidste sammen med Den Kongelige Livgarde.

Jeg har haft kontrakt med forsvaret side 7. marts 1994, og er stadig ansat, jeg sider i dag i Forsvarsministeriets Personalestyrrelse.

Skrevet på Facebook den 07-12-2017:

Tomas Bjørn Espensen Patheier: Nu gør jeg det lettere for medlemmerne af Kommunal bestyrrelsen (så det ikke kræver det store arbejde :-) )

1. Det er belyst at der er sat penge af til en Borger rådgiver i Stevns Kommune - Denne har stort set samme funktion som en veteran Koordinator, og kan varetage begge funktioner, det kræver lidt efter uddannelse.

2. Veterancenteret køre 4 Uddannelser om året, og der er mulighed derudover at få en briefing i plenum så alle ved hvad det drejer sig om - BONUS: Kurserne koster gratis!!!

3. på Veterancenterets hjemmeside, vil der fra Maj måned (ca) blive mulighed for at booke disse kurser.

4. Da jeg jo er ekstrem hjælpsom :-) Har jeg skaffet KB en kontakt, som enten medlemmer af KB eller KB generelt kan kontakte for at høre nærmere: I må meget gerne ringe til Louise Lau Justensen fra Veteran Centeret på Telefon: 72819841, så vil hun være behjælpelig med både svar, og råd i forhold til at få en veteran koordinator :-)

Line Jeg tagger lige dig, dels fordi du er et fornuftigt menneske og du ser hvad du tagges i, og dels så kan du måske lokkes til at tagge dine KB Kollegaer :-)

Eller bringe budskabet videre - Nu er forarbejdet gjort ;-)