Min Politik

Foto: Tomas Patheier
Foto: Tomas Patheier

Jeg står for:

1 - Respekt for mennesket før systemet - En kommune i balance

2 - Respekt for det nære - Samfund og landsbyer

3 - Respekt for borgerne - Sundhed og værdig pleje

4 - Respekt for de naturgivne ressourcer - Natur - miljø og teknik

5 - Respekt for at flere skal med i fællesskabet - Uddannelse - børn og unge

6 - Respekt for fritid og fællesskab med plads til alle - Sport, kultur og fritid

7 - Respekt for et konkurrenceklart Stevns - Vækst - erhverv - beskæftigelse - turisme

Stevns skal være en kommune, hvor fællesskab, respekt og ansvarlighed er fælles værdier. Vi skal have en offentlig service med mennesket før systemet.

Stevns skal være en kommune, hvis historie respekteres i planlægningen, og hvor borgerne værner om den kulturhistoriske arv, vi omgives af i form af landskaber og arkitektur

Foto: Tomas Patheier
Foto: Tomas Patheier

Jeg har hvad jeg kalder en lilla politik, jeg tror ikke på at blok politik, er vejen frem imod demokrati.

Jeg tror ikke der kommer noget godt ud af at stemme nej til et udmærket forslag, blot fordi det kommer fra en forkert partifarve (og så senere komme med forslaget i en revideret udgave og kalde det mit eget forslag)

Jeg tror på at kommunal politik skal adskilles fra landspolitik, det forstår nogle politikkere (Ofte dem der vil kommunen, og ikke har planer om en landspolitisk karriere) - De der vil karrieren er meget bundet af landspolitikken, hvis de ønsker at komme videre i det politiske system. 

Landspolitikken sætter rammerne, men det er os kommunalpolitikkere der skal sætte indholdet!

Jeg tror på at beslutninger træffes der hvor borgerne er, i samråd med de berørte borger, jeg tror ikke på at beslutninger alene kan tages bag et skrivebord, på baggrund af et Excel ark, men ude i kommunen.

Jeg tror på langsigtede løsninger, og opsparing, istedet for kortsigtede løsninger der reelt kun fokusere på den valg periode.


Mine største personlige mærkesager er: 

Fritid og foreninger
Ældreplejen - Og de ansatte
Børn og unge