Tvangsfjernelser

Kommunen må være effektive:


Tvangsfjernelse af børn fra deres forældre er aldrig en sjov sag, det er noget der tager på børnene, forældrene og omgangskredsen.

Ofte vil familie og venner stille spørgsmål ved om de virkelig kendte forældrene så godt som de troede, og hvorfor de ikke opdagede noget.

Desværre har det nogle gange den simple årsag, at der ikke var noget at opdage, der er ingen sag, og det hele skyldtes enten misforståelser eller barnets fantasi.

Betyder det så at børn ikke skal tvangsfjernes? Nej selvfølgelig ikke, der er flere eksempler på sager hvor en tvangsfjernelse er berettiget, og desværre også sager hvor det sker alt for sent.Hvad kan kommunen gøre ved det? Udover at reagere hurtigt, så bør det være en prioritet at sager startes korrekt, at der er mindst muligt sagsbehandlingstid, og at der ene og alene tænkes på barnets tarv, og det betyder at målet må være at få barnet hjem hurtigst muligt såfremt det viser sig at der ingen sag er, og at give barnet en god stabil hverdag hurtigt, hvis der er en sag.

Det er ekstremt vigtigt at sager ikke blandes sammen, at der ikke kopieres fra andre sager, blot fordi sagsbehandlerne er under pres, både på tid og ressourcer, skal der flere penge til, må disse findes, det må aldrig gå ud over børnene.

Kommunen har dygtige psykologer som kan indgå i samarbejdet med socialrådgiverne, men det må ikke være kommunens egne psykologer der fortager test, dette bør ske fra eksterne uvildige psykologer.Der må sættes mindstekrav på både tid, og mødeantal, når der skal laves forældrekompetence vurdering.

Hvis det viser sig at der intet er i sagen, så skal alle undersøgelser stoppe der, og det eneste mål for kommunen skal være at få børnene hjem på kortets mulige og forsvarlige tid. Hvis der er noget i sagen så skal barnet i familie pleje så hurtigt det kan lade sig gøre. - Der må ikke være noget slinger i valsen.

Kommunen må og skal følge alle love og regler, selvom det burde være en selvfølge så er der desværre flere eksempler på at dette ikke er sket i Stevns kommune.

Forældrene skal have en direkte kontakt på kommunen, som dels støtter dem fra dag 1, og dels kan hjælpe dem med indsigt i deres sag.Selvom kommunen lovmæssigt ikke er forpligtiget til det, bør kommunen give samme rettigheder til forældre der frivilligt anbringer deres bøn, som til dem der får deres tvangsfjernet, det kan ikke være rigtigt at for at få de maksimale rettigheder skal forældrene nægte at samarbejde. Det er både mere besværligt og dyrere for kommunen.

Og det er vigtigt at kommunen indvier forældrene i institutionen så de kender den og er trygge ved den.